Töötamine kahes koolis. Intervjuu matemaatika juhtõpetaja Veronika Grigorjeviga