Sisseastumine

Edasine vastuvõtuprotsess pärast testitõrkeid

Et tagada vastuvõtuprotsessi võrdsus ühistesti tõrgete järel testitulemusi pingerea koostamisel arvesse ei võeta. Koolid on pöördunud vastuvõtukordades sätestatud tingimuste poole ning vastuvõtuga jätkatakse igas koolis eraldi. 
Olemasolevaid testide tulemusi arutatakse vestluse jooksul, kuid neid pingerea koostamisel arvesse ei võeta. 16. aprillil toimuma pidanud järeltesti ei toimu.

Vestlused toimuvad 22.-26. aprillil ning kutsed vestlusele saadetakse õpilastele sisseastumine.ee keskkonnas 15. aprillil. Vastuvõetavate lõplik pingerida ja ootejärjekord kujuneb vestluse põhjal, nagu ka kooli vastuvõtukorras kirjas on.  

I eelistusest kutsutakse otse vestlema kõik õpilased, kes käisid katseid sooritamas või registreerisid järelkatsetele. II eelistuse kandidaatide seas tekitatakse vestlusele kutsumiseks pingerida, mille aluseks võetakse keskmine hinne õppeainetest, mis olid katsetel esindatud (eesti keel, matemaatika, inglise keel, keemia, bioloogia, füüsika ja geograafia). Vastav pingerida tekib sisseastumine.ee keskkonda. 

 

Sisseastumise infotund toimus 5. märtsil kell 17.00 veebis – vaata järele.

Registreerumine katsetele on avatud 11.-22. märtsil keskkonnas sisseastumine.ee .

Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide ühine sisseastumistest toimub 6. aprillil. 

Vestluse kutsete saatmine – alates 15. aprillist

Vestluste toimumine I eelistuse õpilastele – 22. aprillist 26. aprillini

Koolikoha pakkumiste tegemine – alates 30. aprillist

Dokumentide esitamine – 17. juunist 26. juunini

 

Vaata kõigi HarTa koolide edasise vastuvõtu infot siit.

Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks tuleb kandidaadil läbida kuus sammu.

Info G2 ehk 11. klassi sisseastumise võimaluste kohta tuleb aprillis.

Sisseastumise sammud

I samm – registreeri!

 • sisseastumine.ee – registreerimine ja kogu infovahetus.
 • Koolide järjekord on väga tähtis – TORG-i kutsutakse kõigepealt vestlusele need, kes panid kooli esimeseks, siis need, kes teiseks valikuks.
 • Registreerides tuleb esitada ka tunnistus ja see peab olema korras. Mitterahuldavate hinnetega sisseastumistestile ei lubata!

II samm – sisseastumistest 

 • Sisseastumistest toimub 6. aprillil, kooli poolt määratud kohas, elektrooniliselt EISi keskkonnas. Täpne teade saadetakse enne testi sisseastumine.ee kaudu.
 • Testis on eesti keele, inglise keele, matemaatika ja loodusainete ülesanded.
 • Võta kaasa ID-kaart või pass.
 • 16. aprilliks planeeritud järeltesti ei toimu.
III samm – vestlus 
 • I eelistusest kutsutakse otse vestlema kõik õpilased, kes käisid katseid sooritamas või registreerisid järelkatsetele.
 • II eelistuse kandidaatide seas tekitatakse vestlusele kutsumiseks pingerida, mille aluseks võetakse keskmine hinne õppeainetest, mis olid katsetel esindatud (eesti keel, matemaatika, inglise keel, keemia, bioloogia, füüsika ja geograafia). Vastav pingerida tekib sisseastumine.ee keskkonda. 
 • Vestlusel räägitakse õppimisest, ühiskondlikust ja kultuurilisest silmaringist, tahtmisest õppida just Tõnismäel, õpilase huvidest ja vabaajategevustest ning tervisekäitumisest (sh uni).
 • Vestlused toimuvad Tõnismäe riigigümnaasiumi koolimajas peamiselt aprillivaheajal. Vestlus võtab aega umbes pool tundi. Info vestluse kohta saadetakse sisseastumine.ee kaudu.

IV samm – kutse kinnitamine ja sisseastumine

 • Kool saadab kutsed kooli astumiseks sisseastumine.ee kaudu ja need tuleb kinnitada kahe nädala jooksul, aga hiljemalt 1. juunil.
 • Dokumendid tuleb esitada sisseastumine.ee kaudu pärast põhikooli edukat (!) lõpetamist. Dokumentide esitamine nõuab ka vanema digiallkirja.