KKK

Korduma kippuvad küsimused

Õppimine TORGis

Eneseväljenduseks on ka muid võimalusi.

Ei ole kunstikool. Loovus on inimloomuse osa, mis aitab lahendada valemit, projekteerida maja ja luua kasulikke äppe! Me tegeleme selle inimloomuse osa arendamisega. Meie kooli lõpetaja teab, kuidas mõelda ja tulemuseni jõuda ning see ongi loovus.

See tähendab, et osa tunde ja osa igast kursusest toimub väljaspool koolimaja ning praktiliselt. Näiteks on keemia ja bioloogia praktilised tegevused meie sõprade laborites ja eluslooduses, ajaloos jõuab vanalinna ja Vabamusse jne.

Igal õpilasel on oma lemmikaine. Mõnel on ajalugu. Mõnel on matemaatika. Mõnel inglise keel. Kui õpilasel on sügavam huvi ühe aine vastu, siis uurib ta seda II või III kooliaastal lähemalt ning selline juhendatud uurimine ongi praktikum. Kui õpilane kirjutab oma praktikumile sissejuhatuse ja kasutatud kirjanduse loetelu, saab ta ka uurimistöö tehtud.

Koolipäeva on plaanis alustada kell 8:45 ja lõpetada kell 16:05.

Sest see on õppimiseks päriselt mõnus ja kasulik. Seda tunnipikkust on Eestis mitmes koolis rakendatud ja see on uuringute  kohaselt tulnud kasuks õppimisele ning õpilased ja õpetajad hindavad seda väga sobivaks ja mõnusaks. 70-minutilistel tundidel on  vähemalt 4 väga head põhjendust alates õpilase keskendumise suutlikkusest kuni koduste tööde mahuni.

Meil ei ole õppesuundi, meie pakume valikuterohket üldkeskharidust ehk riigi õppekava saab selgeks, aga õpilane saab palju valida ja katsetada.

Seal on kaks olulist erinevust. Lisaeriala kursused on meie kooli eripära ja neid saavad valida ainult TORGi õpilased, aga valikained on valitavad kõigi Tallinna riigigümnaasiumite õpilaste vahel. Lisaeriala kursused on sellised kursuste kimbud, mis on ühest valdkonnast (näiteks loodusteaduste või geomeetria valdkonnast), mis on seotud meie kooli moto ja mõttega. Valikkursustel pole   sellist tugevat seost ega kodu, vaid on veel palju laiema haardega. Lisaeriala on selline 11-kursuseline kimp, mille hulgast peaks valima 7 ja valikkursused on selline väga lai kursuste-aas, kust tuleks noppida endale 14 sobilikku kursust.

Seda näeb kooli kodulehelt, aga alates märtsi keskelt ning see nimekiri täieneb kuni sügiseni. Valikkursusi saab valida esimese 10 koolinädala jooksul, kus kõiki kursuseid tutvustatakse põhjalikult ja iga õpilast toetatakse tema valikute tegemisel.

Ei. See ei ole kohustus, see on võimalus.

Võib olla. Sama kehtib põhiainete kohta.

Absoluutselt ja loomulikult. See läheb valikainena õppekava läbimise arvestusse.

B-keelt ehk teist keelt saab meie koolis vahetada ja alustada täiesti uue keelega. Me pakume teise keelena vene, saksa, prantsuse, hispaania ja soome keelt.

Isegi kolm! See tähendab, et igal kooliaastal saab valikainena õppida vähemalt ühte kolmandat keelt ja kolme aasta peale teeb see kokku kolm keelt.

Meie koolis saab õppida matemaatikat vastavalt oma tasemele. Meie jaoks on matemaatika lihtne ja huvitav aine, mis võtab aega ja pühendumist. See tähendab, et matemaatika kursuseid on meie koolis igale õpilasele kokku 15 ja matemaatika õppimist saab alustada oma tasemelt. Loomulikult saab õpilane kooli lõpus valida, kas ta teeb kitsa või laia matemaatika eksami.

Koolielu

Jah. Me tahame koolis kindlasti avada väitlusringi.

Ei. Aga me laulame päris tihti Eesti Vabariigi hümni!

Toimub-toimub! Meil on selleks palju väga “häid” ja “toredaid” mõtteid (muah-ha-ha).

Sellised, nagu me need üheskoos kujundame.

Tuleb aktiivne, rohkearvuline ja tegus õpilasesindus.

Koolimaja

Jah, aga kahjuks mitte liiga suur ja ebatäiuslik. Õnneks on juba varsti meie kooli kõrval täiuslik raamatukogu – Rahvusraamatukogu!

Meil ei ole staadionit. Jalgpalli mängimise koht sõltub mängust, nt lauajalgpalli saab mängida õpilasesinduse ruumis ja kivikesejalgpalli Tuvi pargis, saalijalgpalli meie sõprade võimlas (Tehnikakõrgkoolis). Professionaalsel tasemel kõigi reeglite kohast  jalgpalli me ei kahjuks paku.

Toitlustaja leiame sügiseks ja ta peab pakkuma ka hommikuputru ja taimetoitu.

Sisseastumine

Ei! Seda on keeruline öelda: Ühele käkitegu, teisele üliinimlik pingutus. Hulk tegemist on siiski – registreeru ja vali TORG 1. valikuks, tule tee test hästi, tule vestlusele ja lõpeta edukalt põhikool. See on ikka omajagu tööd. Vaata ka

https://www.torg.ee/sisseastumine

Sellisel juhul ei ole mate test olnud edukas! Sissesaamise mõttes pole veel midagi katki. Tähtis on kõigi testi osade punktide summa. Testis on eesti keele, inglise keele, matemaatika ja loodusainete osad. TORGi vestlusele saamiseks on oluline panna meie kool 1. valikuks ja teha terve test võimalikult hästi.

Muidugi – sul on vähemalt üks ainevaldkond selge ning kindlasti oled sa hea õppija. Vastuvõtutestis see lisapunkte ei anna, aga  tuleb kasuks vestlusel.

Vestlusel küsitakse tavalisi ja erilisi küsimusi. Tavalised küsimused on näiteks, et kelleks oled mõelnud saada, kuidas Sa õpid ja millised on Sinu huvialad. Erilised küsimused võivad olla näiteks sellised, et “kas krokodill või kaelkirjak?”, “kes on see ajaloos või  tänapäeval kuulus isik, keda sa kindlasti oma tuppa sisse ei laseks” või “mida teeksid sina esimese asjana, kui linnaruum oleks sinu  oma?”

Mida ja kuidas me TORG-is õpime –
Loe edasi SIIT!