KKK

Korduma kippuvad küsimused

Õppimine TORGis

Eneseväljenduseks on ka muid võimalusi.

TORG on rohkem reaal- ja loodusainete kui kunstikool. TORG pakub mitmekülgset gümnaasiumiharidust pakkuv kool. Loovus on väga oluline tänapäeva inimese elu oskus, et hakkama saada nii matemaatika ülesandes lahenduse leidmisel kui elus õigete valikute tegemisel. 

See tähendab, et osa tunde ja osa igast kursusest toimub väljaspool koolimaja ning praktiliselt. Näiteks on keemia ja bioloogia praktilised tegevused meie sõprade laborites ja eluslooduses, ajaloos jõuab vanalinna ja Vabamusse jne.

Meil on oma väike maja – Tõnismägi 14. Siia mahub õppima 400 õpilast ja enamus tunde toimub just siin. Väljaspool teeme liikumisõpetust ja osad loodusainete praktikumid. 

TORG-il on oma maja – Tõnismägi 14, mis on vormilt vana, aga sisult uus. Teise ehk päris uue maja ehitus on planeeritud 2027. aastasse. 

Igal õpilasel on oma lemmikaine. Mõnel on ajalugu. Mõnel on matemaatika. Mõnel inglise keel. Kui õpilasel on sügavam huvi ühe aine vastu, siis uurib ta seda II või III kooliaastal lähemalt ning selline juhendatud uurimine ongi praktikum. Kui õpilane kirjutab oma praktikumile sissejuhatuse ja kasutatud kirjanduse loetelu, saab ta ka uurimistöö tehtud.

Koolipäeva on plaanis alustada kell 8:45 ja lõpetada kell 16:05.

Sest see on õppimiseks päriselt mõnus ja kasulik. Seda tunnipikkust on Eestis mitmes koolis rakendatud ja see on uuringute  kohaselt tulnud kasuks õppimisele ning õpilased ja õpetajad hindavad seda väga sobivaks ja mõnusaks. 70-minutilistel tundidel on  vähemalt 4 väga head põhjendust alates õpilase keskendumise suutlikkusest kuni koduste tööde mahuni.

Meil ei ole õppesuundi, meie pakume valikuterohket üldkeskharidust ehk riigi õppekava saab selgeks, aga õpilane saab palju valida ja katsetada.

Õpilasel on tema valikutes palju abi ja abilisi. Teda aitavad kursuste tutvustused ja „proovitunnid“, vanemate koolikaaslaste nõuanded, tema kaasamõtleja (mentor) koolis ja loomulikult ka juhtõpetajad ja õppejuht.  

Seal on kaks olulist erinevust. Lisaeriala kursused on meie kooli eripära ja neid saavad valida ainult TORGi õpilased, aga valikained on valitavad kõigi Tallinna riigigümnaasiumite õpilaste vahel. Lisaeriala kursused on sellised kursuste kimbud, mis on ühest valdkonnast (näiteks loodusteaduste või geomeetria valdkonnast), mis on seotud meie kooli moto ja mõttega. Valikkursustel pole   sellist tugevat seost ega kodu, vaid on veel palju laiema haardega. Lisaeriala on selline 11-kursuseline kimp, mille hulgast peaks valima 7 ja valikkursused on selline väga lai kursuste-aas, kust tuleks noppida endale 14 sobilikku kursust.

Enamik saab, aga üksikuid erandeid tuleb ette. Populaarsetele kursustele oleme avanud mitu gruppi. Õpilane on pidanud uue kursuse valima, kui nt valikkursus on õpetaja tõttu ära jäänud.  

Ei. See ei ole kohustus, see on võimalus.

Võib olla. Sama kehtib põhiainete kohta.

Vahel on vähem ja vahel on rohkem koolitöid, aga õpilased ise arvavad, et neid on pigem mõistlikult. Oma aega hästi planeeriv õpilane jõuab tavaliselt enamuse töid koolipäeva sees tehtud.  

Absoluutselt ja loomulikult. See läheb valikainena õppekava läbimise arvestusse.

Koolis saab muusikaga tegeleda. Meil on tegutsemas bänd ja koor.  

B-keelt ehk teist keelt saab meie koolis vahetada ja alustada täiesti uue keelega. Me pakume teise keelena vene, saksa, prantsuse, hispaania ja rootsi keelt.

Isegi kolm! See tähendab, et igal kooliaastal saab valikainena õppida vähemalt ühte kolmandat keelt ja kolme aasta peale teeb see kokku kolm keelt.

Meil saab õppida matemaatikat, mis on äge ja eluks vajalik. Matemaatika on 15 kursust läbi terve gümnaasiumi. Õpilane saab oma oskuste, teadmiste ja vajaduste järgi valida kooli lõpus kas kitsa või laia matemaatika eksami.  

Kui on piisavalt huvilisi, siis on võimalik, et tekib selline valik G2s. Kui piisavalt huvilisi pole, siis jätkatakse sama süsteemiga ehk kõik õpivad laia matemaatikat. 

Meie kooli tunniplaani loomine on keeruline protsess, mis võtab palju aega. TORGi õppekorraldusjuht Martin on võtnud endale eesmärgiks saada tunniplaan valmis vähemalt nädal enne uue perioodi algust. Tunniplaan jääb muutuma, kuna Ajajoon, LOTE jt ained on muutuvad 

Neljapäeviti on logistikapaus päeva keskel. Enamasti sel päeval ei toimu loenguid  ja teisi tegevusi Võib juhtuda, et mõni külaline ei saa muul ajal tulla, siis on võimalik sellest loengust osa võtta, aga ei pea just valima seda konkreetset loengut, kui see ajaliselt ei sobi.

Meie kool ei teinud ajajoone mappe selleks, et õpilane õpiks ise mappi ja konspekti koostama ja oma mõtteid süstematiseerima. Mitte elama raamis, aga omaenda raami looma 

Anti aega kolm kuud, et valida oma keelt ja oma argumenti kujundada. Praegu on vastus: ei, võõrkeelt ei saa vahetada. 

See sõltub õpetajast, õpilasest ja rühma suurusest/huvist. Avati ka neid valikaineid kus osalevad vaid 5 inimest, kui oli näha, et oli tõeline huvi. Meie kool proovib alati ehitada tunniplaani õpilase ümber

Jah, seda on plaan teha gümnaasiumi lõpuni. Soovitus on, et kui olete juba valinud soome keele, siis võiks ka sellega jätkata gümnaasiumi lõpuni.

Koolielu

Jah. Me tahame koolis kindlasti avada väitlusringi.

Ei ole. Aga meil on oma tunnuspala – Robert Linna ja Helikond “Linnamehe laul”.  

Sellised, nagu me need üheskoos kujundame.

Rahvusvahelistest õpilasvahetustest nagu YFU saab iga õpilane ise osa võtta. On olemas ka lühiajaline riigisisene õpilasvahetus VeniVidiVici, mille võimaluste kohta saad lugeda siit. Koolisiseseid õpilasvahetusi ei ole praegu plaanitud. 

Ei ole. Aga tuleb.

Peaasi, et õpilase ja õpetaja vahel on austus ja hea kommunikatsioon. Õpetajate ja koolitöötajate poole võib pöörduda nende eesnimega või öelda õpetaja (õpetaja nimi).

Playbox on väga mahukas ettevõtmine. Kui on soovi seda korraldada ja kooliperes on huvilisi võistlusest osa võtma, siis saame seda kaaluda! Kõik ideed ja sündmuste mõtted on teretulnud. Neist tuleks rääkida koolielu korraldaja Ketrinile (ruum 26). 

Igal KMG-l on võimalus oma lõpureisi organiseerida. Kaasamõtlejaga tuleb seda arutada. Korraldus ja initsiatiiv peab tulema õpilastelt.

Järgmise lennu ristimisest tuleb novembris üks väga suur ja mitmekülgne üritus. Tähtis ei ole ju see, kes seda teeb, vaid et see oleks äge ja meeldejääv. Ja see on. 

Õpilasesindusele saab alati kirjutada erinevaid ideid, kuidas koolielu kõigi jaoks paremaks muuta. Ootame ka igasugu infot, näiteks et mingi õpetaja tunnis on raske keskenduda, kuna ta liigub materjalis liiga kiiresti edasi. i et mingis tunnis antakse liiga palju koormust. Saad ÕEle rääkida muredest oma koolielus, näiteks muredest koolitööga, õpetajatega, õpilastega jt. Kui sul tekib mure, siis esimesena soovitame kindlasti rääkida oma õpetajatega, kõigi õpetajatega saab alati rääkida! Kuid muidu saab ka siis rääkida oma kaasamõtlejaga i anda oma murest teada õpilasesindusele kas  meili, infokasti i einfokasti teel. Alati võib ka mõne õpilasesinduse liikmega otse rääkida. 

Saad kirjutada õpilasesinduse meilile, mille saab leida TORGi kodulehelt. Võid ka kirjutada meile anonüümselt infokasti või Formsi QR-koodiga. Alati on võimalus tulla rääkida õpilasesinduse liikmetega või meie koolielu korraldaja Ketriniga. Oled ka alati teretulnud meie kooli õpilasnõustaja Marie ja koolipsühholoogi Gunnari juures 

Ühes klassis on 30-32 õpilast. Klass käib koos enamustes õppeainetes, aga palju on rühmatunde ja valikkursustel ja lisaeriala kursustel on üldse lennuülesed segagrupid.

Tund lõppeb tavaliselt 70 minutit pärast selle algust. Koolipäev lõppeb reeglina kell 16.05. 

Koolis on kolmeliikmeline tugimeeskond, sh koolipsühholoog. Õpilast toetab tema klass, tema sõbrad, tema kaasamõtleja (mentor) ja kaasamõtlejagrupp (mentorgrupp). Iga täiskasvanu majas märkab ja on toeks.  

Viisakas. Võib kanda smart-casual või fancy-casual riietust. Ballil, aktustel, eksamitel on sobilik viisakas riietus (ülikond/kleit/kostüüm), liikumistunnis – spordiriietus. Lähemal ajal teeme sobivast TORGi-moest ühe reeli

Koolimaja

Jah, aga kahjuks mitte liiga suur ja ebatäiuslik. Õnneks on juba varsti meie kooli kõrval täiuslik raamatukogu – Rahvusraamatukogu!

Meil ei ole staadionit. Jalgpalli mängimise koht sõltub mängust, nt lauajalgpalli saab mängida õpilasesinduse ruumis ja kivikesejalgpalli Tuvi pargis, saalijalgpalli meie sõprade võimlas (Tehnikakõrgkoolis). Professionaalsel tasemel kõigi reeglite kohast  jalgpalli me ei kahjuks paku.

Ei. Koolimajja saab sisse õpilaspiletiga peauksest tööpäeviti kl 7.30-21.30. 

Koolielu korraldaja/õpilasesinduse ruumi juures, ruum 26. 

Sisseastumine

Kui on põhikooli õppematerjal on selge, elementaarne digipädevus ja suhtlemisoskus on olemas, siis on päris head võimalused TORG-i sisse saada.

Sellisel juhul ei ole mate test olnud edukas! Sissesaamise mõttes pole veel midagi katki. Tähtis on kõigi testi osade punktide summa. Testis on eesti keele, inglise keele, matemaatika ja loodusainete osad. TORGi vestlusele saamiseks on oluline panna meie kool 1. valikuks ja teha terve test võimalikult hästi.

See määrab tegelikult ära koolid, kuhu sind edukalt tehtud testi järel vestlusele kutsutakse. Sinu I ja II valiku kooli kutsutakse sind kõigepealt. Kui sinu kolmanda valiku kooli nimekiri saab nendest õpilastest täis, kelle jaoks see oli esimene valik, siis sind sinna vestlusele ei kutsutagi.

Muidugi – sul on vähemalt üks ainevaldkond selge ning kindlasti oled sa hea õppija. Vastuvõtutestis see lisapunkte ei anna, aga  tuleb kasuks vestlusel.

Vestlusel küsitakse tavalisi ja erilisi küsimusi. Tavalised küsimused on näiteks, et kelleks oled mõelnud saada, kuidas Sa õpid ja millised on Sinu huvialad. Erilised küsimused võivad olla näiteks sellised, et “kas krokodill või kaelkirjak?”, “kes on see ajaloos või  tänapäeval kuulus isik, keda sa kindlasti oma tuppa sisse ei laseks” või “mida teeksid sina esimese asjana, kui linnaruum oleks sinu  oma?”

Meie kooli tegemistega saab tutvuda liveülekande teel märtsis, enne sisseastumise testile registreerimist. 

Sest ülesanded on piisavalt lihtsad, et kalkulaatorit ei vaja, aga piisavalt rasked, et näidata, kas õpilane teab õigeid valemeid ja oskab mõtelda. 

Vestlus tekitab kindlasti närvipinget, aga see on normaalne. Need õpilased, kes on käinud meie vestlusel, on pidanud seda oma elu kõige lahedamaks sisseastumisvestluseks.

TORGi võetakse 160 õpilast ja õpilased jagatakse klassidesse sisseastumistulemuste järgi nii, et igas klassis oleks erinevaid õpilasi. 

Mida ja kuidas me TORG-is õpime –
Loe edasi SIIT!