Allkirjastati õpilasesinduse põhimäärus

TORGi koolijuht Alo Savi ja õpilasesinduse president Mia-Ly Läänesaar allkirjastasid juuni algul kooli õpilasesinduse põhimääruse.

Põhimäärus on alusdokument, mis sätestab õpilasesinduse tegutsemise põhimõtted ning mille alusel õpilaste esindusorganisatsioon Tõnismäe riigigümnaasiumis tegutseb.