Koolielu

Üritusi korraldame projektipõhiselt

Ürituste korraldamisest saab osa igaüks, kes liitub ürituse korraldamisega. On õpilasi ja ka töötajaid, kes panustavad peaaegu iga ürituse korraldamisel. Aga saab ka liituda vaid konkreetse huvipakkuva ürituse korraldamisega. Ürituste organiseerimist toetab koolielu korraldaja.  

Üritusi on tavalisi, aga ka päris erilisi. On täiesti õpilaste korraldatud üritusi, aga ka üritusi, mida on õpetajad eest vedanud. Kui kellelgi tekib mõni uue ürituse või koolielu parandav idee, siis sellest räägitakse koolielu korraldajaga, kes toetab protsessi edasisi samme. Iga idee on meie koolis teretulnud!

Kasulik Aeg

Kasulik Aeg on osa Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi päevakavastKasulik Aeg on mõeldud tegevusteks, mis aitavad saavutada Gümnaasiumi riikliku õppekava sihte meetodite kaudu, mida tavapärased ainetunnid ei võimalda, näiteks teemaloengud, enesearenduslikud tegevused ja töötoad, riigi-, rahva- ja koolikultuuri säilitavad, toetavad ja arendavad tegevused jne.   

2023/2024 õppeaasta on jagatud teemakuudeks, mille raames toimuvad Kasuliku Aja tegevused. Näiteks on teemakuudeks lapse õigused, digipädevused, meie keel ja kultuur, maailma kultuurid, valikud ja võimalused. Külas käivad oma ala eksperdid, aga ka TORGi inimesed. Kasulikul Aja tegevusi saab reflekteerida Kaasamõtleja tunnis, et kogemust paremini lahti mõtestada. 

Õpilasesindus tegeleb õpilaste huvide kaitsmisega

Loe õpilasesindusest lähemalt siit

Vaata ka videot koolielust ja sündmuskorraldusest.